Werkkostenregeling lunch

Wat is de werkkostenregeling?

In Nederland is het voor bedrijven niet toegestaan om belastingvrij spullen of eten/drinken aan medewerkers te geven. Dit wordt gezien als indirect loon of loon in natura. En de belastingdienst accepteert niet dat er belastingvrij loon betaald wordt aan medewerkers.

Welke percentages gelden er?

De werkgever mag per jaar belastingvrij een bedrag aan de medewerker uitbetalen in de vorm loon in natura. Als kerstpakket maar bijvoorbeeld ook om lunch te vergoeden. De hoogte van dit bedrag is 1,2% van de totale fiscale loonsom. In het geval van het voorbeeld gaat het dus om:

 

12 * € 4.000 * 1,2% = € 576 per medewerker

 

Dit bedrag kan de werkgever aan maaltijden jaarlijks vergoeden zonder belasting te betalen. Het alternatief is dat de medewerker dagelijks zijn eigen lunch betaalt en in totaal waarschijnlijk (een stuk) meer kosten maakt.

In de praktijk

De fiscus werkt met zogenaamde normbedragen als het om maaltijden gaat. Dit houdt in dat ongeacht de prijs van de maaltijd, de werkgever altijd een vast bedrag van € 3,30 per dag bij het belastbaar loon op moet tellen. NB. Minus de eventuele bijdrage van de medewerker.

 

Het bruto loon is dan hoger en de medewerker betaalt dus meer loonbelasting, dat door de werkgever wordt ingehouden.

 

In het voorbeeld hieronder zie je wat dit in de praktijk betekent. Er wordt gerekend met een brutoloon van € 4.000 en een loonbelastingtarief van 40%. In de 1e kolom betaalt de werkgever de lunch. Het maakt niet uit wat de werkelijke prijs is, er wordt altijd een bedrag van €3,30 bij het loon opgeteld. In de 2e kolom betaalt de werkgever niets en is er dus ook geen sprake van bijtelling.

 

Werkgever betaalt allesMedewerker betaalt alles
Bruto salaris€ 4.000€ 4.000
Bijtelling loon (20 dagen * € 3,30)€ 66€ 0
Belasting (~40%) over salaris + bijtelling€ 1.626€ 1.600

WeLunch

WeLunch

WeLunch

Salaris na belasting€ 2.374€ 2.400

 

Een betaalde lunch door de werkgever betekent dus dat het nettoloon van de medewerker lager is. In dit geval € 26,- lager. Daar staat tegenover dat de medewerker dagelijks zijn eigen lunch betaalt, in totaal waarschijnlijk (een stuk) meer.

 

In het voorbeeld hieronder is te zien wat er gebeurt als de medewerker en de werkgever ieder een deel betalen:

 

Eigen bijdrage medewerker € 1,00Eigen bijdrage medewerker € 2,00Eigen bijdrage medewerker € 3,30
Bruto Salaris€ 4.000€ 4.000€ 4.000
Bijtelling (€ 3,30 * 20 dgn, minus bijdrage)€ 46€ 26
Belasting (40%)€ 1.618,40€ 1.610,40€ 1.600

WeLunch

WeLunch

WeLunch

WeLunch

Salaris na belasting€ 2.381,60€ 2.390€ 2.400
Lunch bijdrage medewerker (20 dgn)€ 20€ 40€ 66
Netto loon€ 2.361,60€ 2,349,60€ 2,334,00

 

De medewerker houdt dus het meeste over van zijn salaris als de werkgever de maaltijd betaalt.

Werkgever neemt loonbelasting voor zijn rekening

Echter, de werkgever kan ook kiezen deze loonbelasting zelf te betalen door deze als eindheffingsloon aan te merken. In dit geval komen de lasten dus volledig voor rekening van de werkgever. De werkgever betaalt dan 80% van het nettobedrag aan belasting. De maaltijden hoeven dan niet per medewerker bijgehouden te worden. Hier geldt het totaalaantal maaltijden keer het normbedrag van € 3,30 keer 80%. De werkgever betaalt dan per lunch € 2,64 aan belasting.

 

Let op: de werkelijk betaalde kosten van de lunch zijn altijd gewoon aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

 

Als u uw situatie wil voorleggen om te kijken wat fiscaal het meest interessant is, kunt u altijd contact opnemen met Marc de Wit:

 

AccountAbilities

 

Weteringschans 94
1017 XS Amsterdam
marc@accountabilities.nl
+31(0)20-460 2280

Smaakt naar meer?

Stuur ons een berichtje en we kijken graag samen met jou of we ook voor jullie een heerlijke, gevarieerde, warme lunch kunnen verzorgen.

Wie al aangeschoven zijn