Werkkostenregeling lunch

Lunch: een voordelige manier om iets extra’s te doen
In Nederland wordt de lunch gezien als indirect loon of ‘loon in natura’. Net zoals een laptop, auto van de zaak of kerstpakket.

 

Per jaar mogen werkgevers maximaal 1,2% van het bruto salaris belastingvrij aan de medewerker geven als loon in natura. Dat betekent voor iemand die maandelijks € 4.000 verdient: 12 * € 4.000 * 1,2% = maximaal € 576. Ga je als werkgever over dat bedrag heen, dan loop je het risico over dat deel 80% loonheffingen te betalen (i.p.v. de normale 35-40%).

Voor maaltijden, waaronder lunch, werkt de belastingdienst met zogenaamde normbedragen. Ongeacht de prijs van de lunch moet de werkgever een vast bedrag van € 3,35 per dag bij het belastbaar loon optellen , minus de eventuele eigen bijdrage van de medewerker. Het maakt dus niet of de lunch in werkelijkheid € 2,50 of € 12,00 per dag kostte. Daar komt bij dat de kosten boven de € 3,35 niet belast zijn met loonheffingen.

 

Verstandigst is om medewerkers via de loonstrook te laten meebetalen aan de lunch. Is dat het normbedrag van €3,35 per dag, dan telt de lunch niet mee als loon in natura. Of de lunch nu in werkelijkheid €3,35 of €12,00 per dag kost.

 

Het heeft dus verschillende voordelen om als werkgever een luxere lunch aan te bieden:
• door de normbedrag regeling is het fiscaal gezien de goedkoopste manier om hen wat extra’s te geven
• het laat je waardering zien voor je mensen
• het draagt bij aan de sfeer en verhoogt de productiviteit

 

 

In de praktijk

 

In het voorbeeld hieronder zie je wat dit in de praktijk betekent. Er wordt gerekend met een brutoloon van € 4.000 per maand en een loonbelastingtarief van 40%. In de 1e kolom betaalt de werkgever de lunch. Het maakt niet uit wat de werkelijke prijs is, er wordt altijd een bedrag van €3,35 bij het loon opgeteld. In de 2e kolom betaalt de werkgever niets en is er dus ook geen sprake van bijtelling.

 

Werkgever betaalt allesMedewerker betaalt alles
Bruto salaris€ 4.000€ 4.000
Bijtelling loon (20 dagen * € 3,35)€ 67€ 0
Belasting (~40%) over salaris + bijtelling€ 1.626,80€ 1.600

WeLunch

WeLunch

WeLunch

Salaris na belasting€ 2.373,20€ 2.400

 

Betaal je als werkgever de lunch, is het nettoloon van de medewerker lager. In dit geval € 26,80 lager. Daar staat tegenover dat de medewerker dagelijks zijn eigen lunch betaalt, in totaal waarschijnlijk (een stuk) meer.

 

In het voorbeeld hieronder is te zien wat er gebeurt als de medewerker en de werkgever ieder een deel betalen:

 

Eigen bijdrage medewerker € 1,00Eigen bijdrage medewerker € 2,00Eigen bijdrage medewerker € 3,35
Bruto Salaris€ 4.000€ 4.000€ 4.000
Bijtelling (€ 3,35 * 20 dgn, minus bijdrage)€ 48€ 28
Belasting (40%)€ 1.618,40€ 1.610,40€ 1.600

WeLunch

WeLunch

WeLunch

WeLunch

Salaris na belasting€ 2.381,60€ 2.390€ 2.400
Lunch bijdrage medewerker (20 dgn)€ 20€ 40€ 67
Netto loon€ 2.361,60€ 2,349,60€ 2,333,00

 

Let op: de werkelijk betaalde kosten van de lunch zijn altijd gewoon aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

 

Als je jullie situatie wil voorleggen om te kijken wat fiscaal het meest interessant is, kun je altijd contact opnemen.

 

Smaakt naar meer?

Stuur ons een berichtje en we kijken graag samen met jou of we ook voor jullie een heerlijke, gevarieerde, warme lunch kunnen verzorgen.

Wie al aangeschoven zijn