Privacy Statement WeLunch

WeLunch B.V. (hierna: “WeLunch”) verzorgt bedrijfslunches en catering. WeLunch staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 6622 6740 en is gevestigd te (1055 AA) Amsterdam aan de Bos en Lommerplantsoen 1Y. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 020-8006109 of je kunt een mail sturen naar privacy@welunch.nl.

 

Het waarborgen van de privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven wij in ons Privacy Statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en bewaren. WeLunch is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer leggen wij je persoonsgegevens vast?

 

Als je telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact hebt met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het bestellen van een product en/of dienst.

 

Persoonsgegevens die wij van je verwerken

 

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt of misschien wilt maken van onze dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • voor- en achternaam contactpersoon
  • zakelijk telefoonnummer
  • zakelijk e-mailadres
  • verbruiksgegevens
  • zakelijk bankrekeningnummer
  • eetwensen

 

Overige persoonsgegevens die je telefonisch of in correspondentie aan ons verstrekt voor het kunnen uitvoeren van onze diensten voor jou.

 

Grondslagen

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 

  • uitvoering van de overeenkomst
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting
  • toestemming

 

Wij vragen alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming kun je je toestemming op ieder moment weer intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de hierboven genoemde gegevens. Dit kan telefonisch of via e-mail. In onze nieuwsbrieven geven we de mogelijkheid om je af te melden.

 

Hoe wij je persoonsgegevens verkrijgen

 

Je persoonsgegevens ontvangen wij in de meeste gevallen direct van je, omdat je die zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je informatie opvraagt via onze website. Soms worden je persoonsgegevens verstrekt door anderen, omdat wij je als contactpersoon opvoeren in ons systeem, zodat wij je kunnen informeren over onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij middels openbare bronnen kunnen verkrijgen, namelijk Kamer van Koophandel, insolventieregister, openbare informatie op het internet en dergelijke.

 

Waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken

 

Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens allereerst om met je contact op te kunnen nemen en om je informatie te kunnen verschaffen over onze dienstverlening. Daarnaast, indien je inmiddels gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij je persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Als je deze opent registreert onze provider het datum en tijdstip waarop je deze hebt geopend.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder je toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening/overeenkomst of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij waar van toepassing een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. WeLunch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

 

WeLunch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Dossiers voor klanten bijvoorbeeld bewaren we maximaal 7 jaar na het beëindigen van de relatie. In het geval van zogenaamde salesleads maximaal 1 jaar nadat duidelijk is geworden dat wij geen diensten zullen gaan verlenen. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

 

Jouw rechten

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of te laten weten dat je gebruik wenst maken van je recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van je gegevens. Je kunt verzoeken per e-mail verzenden aan privacy@welunch.nlen deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Meldplicht datalekken

 

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien WeLunch je persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

 

Beveiliging

 

WeLunch neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@welunch.nl.

 

Website en Cookies

 

Wij gebruiken cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 

Technische cookies

 

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op je voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor moet je niet steeds je voorkeuren herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website hebt. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van je browser. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

 

Tracking cookies

 

Met je toestemmingplaatsen wij een cookie op je apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt of aan ons gelieerde partijen. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest of die van ons gelieerde partijen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

 

Wijzigingen

 

WeLunch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Wij adviseren je om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen, zodat je bekend bent met de wijzigingen in dit Privacy statement.

Wie al aangeschoven zijn